Symptomer på angst

Symptomer på Angst

Oplev de mest almindelige symptomer på angst, og få forståelse for både de fysiske og følelsesmæssige tegn samt behandlingsmuligheder.

Angst er en naturlig reaktion, når man er i fare. Men for nogle kan den virke som en “falsk alarm”. Det kan ændre livet væsentligt. Folk kan føle angst som bekymring, frygt og frygt for at miste kontrol. De kan også opleve fysiske symptomer som hjertebanken, sved og rysten1.

Angst ser forskellig ud hos voksne og børn. Angst er meget almindeligt blandt børn og unge. Hos voksne kan den udtrykkes på forskellige måder2. Problemer som generaliseret angst, panikangst og fobisk angst er hyppige i vestlige lande. De påvirker folk i deres daglige liv2.

Vigtige Punkter

 • Angst symptomer inkluderer både følelsesmæssige og fysiske tegn.
 • Angst er en almindelig mental lidelse hos børn og unge1.
 • Ubehandlet angst kan føre til kroniske lidelser og begrænse daglige aktiviteter2.
 • Fysiske symptomer på angst kan omfatte hjertebanken, svedtendens og rysten1.
 • Angstlidelser påvirker altid livskvaliteten og kan kræve behandling for at håndtere symptomer2.

Hvad er Angst?

Angst er en psykisk lidelse, hvor man har for meget *angst og bekymring* for ting, situationer eller oplevelser3. Den kan være alt fra en mild følelse af uro til store panikanfald3. Fysiske symptomer inkluderer hjertebanken, sved, rysten og tryk i brystet3. Disse symptomer er vigtige for mange psykiske sygdomme som generaliseret angst og depression.

Angst kan påvirke livet meget. Symptomer som konstant bekymring og søvnforstyrrelser er almindelige. Mange oplever også muskelspænding, hjertebanken og undgåelsesadfærd. Katastrofetanker og åndenød kan også forekomme, især hos børn.

Der findes mange typer angst, som generaliseret angst og social angst3. Disse kan variere fra let ubehag til svære panikanfald. Angst kan også gøre det svært at håndtere dagligdagen og kan skade sociale relationer3.

Det er vigtigt at få hjælp, da angst kan være meget problematisk3. Behandling kan inkludere psykoterapi og medicin3. Med de rigtige behandlinger kan man reducere angstsymptomer.

Følelsesmæssige Symptomer på Angst

Følelsesmæssige symptomer på angst kan føle sig overvældende. De kan begrænse ens dagligdag markant. Folk med angst oplever ængstelighed, nervøsitet og bekymring. Disse følelser kan hurtigt blive forstærkede og påvirke livskvaliteten stærkt.

Man kan også opleve katastrofetanker, som kan føre til generel angst eller OCD. Dette kan føre til konstant angst og ubehag. Folk med angst undgår ofte situationer, steder eller personer, der fremkalder angst. Stress og angst kan forstærke hinanden i stressfulde perioder.

Temperament spiller en rolle i risikoen for angst. Mennesker med et nervøst temperament er mere sårbar for angst. Arvelige forhold kan også spille en rolle, da familiehistorik kan forudsige risikoen for angst.

Forældres emotionel støtte er vigtig. Overbeskyttende og kontrollerende forældre kan forværre barnets angst. Omkring 15-20% af børn fødes med en tendens til angst og genert adfærd.

Angstsymptomer kan deles i fire grupper: tankemæssige, følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige. Mentale symptomer omfatter tanker om katastrofer og bekymringer. Kropslige symptomer som sved og hjertebanken kan opstå hurtigt og variere.

Angst kan manifestere sig på mange måder og sværhedsgrader. Det kan påvirke evnen til at leve et normalt liv. Behandling som kognitiv adfærdsterapi og medicin som SSRI-præparater kan hjælpe.

Fysiske Tegn på Angst

Fysiske symptomer på angst kan variere meget mellem individer. Men der er nogle generelle tegn, der ofte forekommer. Disse symptomer kan have en stor indvirkning på den daglige funktion og livskvaliteten.

Typiske Fysiske Symptomer

Typiske fysiske symptomer på angst inkluderer hjertebanken, åndenød, mundtørhed, muskelspændinger, svimmelhed og svedige hænder. Andre fysiske symptomer på generaliseret angstlidelse kan være træthed, kvalme og en følelse af uvirkelighed. Angst og stress kan også føre til irritabilitet, rastløshed og katastrofetanker, hvilket yderligere forværrer de fysiske symptomer.

Langsigtede Fysiske Effekter

Langvarig eksponering for angst og stress kan have betydelige langsigtede fysiske effekter. Kronisk stress kan resultere i hukommelsesproblemer, nedsat sexlyst, dårlig søvn og ændringer i appetit og vægt. Over tid kan vedvarende angst føre til fysiske skader på hjernens hippocampus, hvilket forværre den generelle sundhedstilstand. Det anslås, at omkring 40 millioner voksne i USA (ca. 18% af befolkningen) lider af angstlidelser hvert år. Derudover har omkring 33% af personer med generaliseret angstlidelse undgående adfærdsmønstre.

Hvordan Føles Angst?

Angst og symptomer varierer meget fra person til person. Nogle kan opleve en angstniveau på 4, mens andre kan opleve niveauer op til 9. Typiske symptomer inkluderer hjertebanken, sved, rysten og tør mund.

Andre symptomer er tænderklapren, åndedrætsbesvær og kvælningsfornemmelse. Man kan også føle svimmelhed, uvirkelighedsfølelse og prikken i hænder, læber og hud. Mange oplever også maveubehag, overdreven bekymring og rastløshed.

Angst kan føles både fysiske og psykiske. Symptomerne kan variere fra let til alvorlig. Prolongeret angst kan føre til muskelspændinger og psykisk spændthet.

Det er vigtigt at huske, at angstsymptomer ikke er farlige. Angst er en fysiologisk reaktion, der forsøger at beskytte os. Kroppen vil finde balance igen, når angstanfaldet er overstået.

Generaliseret angstlidelse er mere almindeligt hos kvinder end mænd. Det kan diagnosticeres efter seks måneder af overdreven bekymring.

Behandlinger for angst kan være effektive. De inkluderer psykoterapi og medicin. Psykoterapi kan hjælpe med at modvirke negative tanker. Medicin som SSRIs og SNRIs kan også reducere symptomer.

En holistisk tilgang til mental sundhed er vigtig. Det inkluderer kostændringer, motion og søvnoptimering for at hjælpe med at behandle angst og symptomer.

Angstanfald

Angstanfald er en intens form for angst, der kan komme pludseligt. De er kendt for at have overvældende symptomer som hjertebanken og sved. Folk spørger ofte: hvordan føles angst?

At kende til symptomer og årsager kan hjælpe dig med at håndtere angstanfald bedre.

Symptomer på Angstanfald

Symptomerne ved angstanfald kan variere, men de inkluderer:

 • Intens frygt eller panik
 • Hjertebanken eller øget hjerterytme
 • Sveden og rysten
 • Åndenød eller kvælningsfornemmelse
 • Svimmelhed eller svaghed

Disse symptomer kan føles så intens, at folk kan tro, de er syge. Panikangst rammer mellem én og fem procent af danskere. For at få en diagnose, skal man have haft fire anfald på fire dage.

Årsager til Angstanfald

Der er mange årsager til angstanfald. De kan være:

 1. Genetisk disposition
 2. Stressende livsbegivenheder
 3. Tidligere traumer
 4. Tendens til at have ængstelig personlighedstræk

Angst rammer oftest folk mellem 20-40 år, men det kan skjære igennem alle aldre. Kvinder er mere ofte rammet end mænd. Med hurtig behandling er prognosis god. Psykoterapi og medicin er den bedste behandling.

Symptomer på Angst hos Voksne

Voksne med angst kan opleve mange forskellige symptomer. Disse kan være følelsesmæssige og fysiske. De kan gøre det svært at klare sig i dagligdagen. Følelsesmæssige symptomer som nervøsitet og usikkerhed er almindelige. Fysiske symptomer som sved og hjertebanken er også vanlige.

Angst kan også forårsage søvnproblemer og svært at koncentrere sig.

angst og symptomer

Muskelspænding er et fysisk tegn på angst. Det kan være så stort, at man ikke bemærker det længere. Kroniske fordøjelsesproblemer, som irritabel tarm, kan også være et symptom. Panikanfald kan også forekomme og kan føre til en diagnose af panikforstyrrelse.

Angst påvirker også sociale relationer. Nogle oplever PTSD-lignende flashbacks. Dette kan gøre dem følelsesmæssigt ustabile. Mange føler lav selvværd og stræber efter perfektionisme. Det kan føre til kompulsiv adfærd og tvivl.

Symptomer på Angst hos Børn og Unge

Angst hos børn og unge kan se ud forskelligt, afhængigt af deres alder. Børn viser ofte unikke tegn på angst, mens unge oplever symptomer, der ligner dem hos voksne.

Børns Angstsymptomer

Børn kan lide at føle sig utrygge i nye situationer og har ofte separationsangst, socialfobi og OCD. De kan føle sig nervøse, svedige, rystende og urolige. De kan også opleve kvalme, miste appetit og blive mere isolerede.

Børn med angst kan have svært ved at koncentrere sig, opleve et hurtigt hjertebanken og have søvnproblemer. Hvis der er angst i deres familie, er der større risiko for at børn udvikler angst. Dette kan skade deres trivsel og udvikling og føre til stress og depression.

Behandling som kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk terapi kan hjælpe børn med angst.

Unges Angstsymptomer

Unge oplever ofte de samme symptomer som voksne, som for eksempel vedvarende bekymring og fysiske symptomer som mavepine og kvalme. De kan føle frygt og panik, som kan forstyrre deres daglige liv.

Angst kan også føre til undgåelse af situationer og objekter, søvnforstyrrelser og klamrende adfærd. Vedvarende angst kan forstyrre deres daglige liv og skade deres sociale og akademiske præstationer.

Angst Tests og Diagnostiske Værktøjer

Psykiatrien har mange avancerede værktøjer til at se på og diagnosticere angst. Der findes forskellige typer af angst, som generaliseret angstlidelse (GAD), paniklidelser, social angstlidelse (SAD), og specifikke fobier. Symptomerne kan være både fysiske og følelsesmæssige.

En angsttest kan være alt fra simple spørgeskemaer til dybdegående interviews. Det hjælper med at se, hvor stor angst personen har. Angstlidelser er blandt de mest almindelige psykiske lidelser og kræver præcise diagnostiske værktøjer.

For at diagnosticere angst, bruger man forskellige værktøjer som interviews og tests. Irritabel tarm-syndrom og fibromyalgi kan for eksempel forværre helbredsangst. Disse værktøjer hjælper med at skelne mellem de forskellige typer af angst.

Tests for angstlidelser måler angstens intensitet og hvor ofte den opstår. GAD er den mest almindelige form for angst og påvirker mange voksne over tid. Behandling af helbredsangst kan inkludere terapi og medicin.

For at forebygge angst, er det vigtigt at bruge terapi og andre metoder. Disse metoder hjælper med at håndtere symptomer og forhindre fremtidige problemer. Kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi kan ændre negative tankemønstre.

Angst kan også føles som fysisk, som hjertebanken, og følelsesmæssig, som overdreven bekymring.

Angsttests og diagnostiske værktøjer er vigtige for at hjælpe folk med angst. De sikrer at de får den hjælp og støtte, de har brug for. Det hjælper dem med at leve et bedre liv.

Behandling af Angst Symptomer

Behandlingen af angst kræver ofte både terapi og medicin for at hjælpe mest. Kognitiv adfærdsterapi og kropsterapi er to af de mest brugte metoder. Disse metoder kan gøre stor forskel for folk med angst.

Terapeutiske Metoder

Kognitiv adfærdsterapi hjælper folk med at mindske angst og bekymringer. Kropsterapi bruger kropsbevægelser til at mindske stress. Generaliseret angst er mest almindeligt mellem 20 og 40 år. Terapi kan hjælpe med at mindske symptomer.

Angst kan starte tidligt i livet. Det er vigtigt at starte behandling tidligt for at undgå kroniske problemer2.

behandling af angst

Medikamentel Behandling

Ofte er medicin nødvendig for at behandle angst. Antidepressiva som SSRI og SNRI er ofte brugt. De kan starte at virke inden for 2-4 uger og bør bruges i 6-12 måneder.

Der er ingen risiko for afhængighed af disse mediciner. For svære tilfælde kan medicin som pregabalin, buspiron og benzodiazepiner bruges. Men det er vigtigt at få tilsyn fra en psykiatrisk læge.

Folk med angst kan også opleve fysiske symptomer som hjertebanken og mavesmerter. De rette mediciner kan hjælpe med at mindske disse symptomer1.

Konklusion

Vi har set på angst fra forskellige sider. Fra følelsesmæssige til fysiske symptomer. Oplever man angst, er det vigtigt at forstå det og finde den rette behandling.

Angst kan føles som åndenød og kvalme. Det er vigtigt at kende disse symptomer. Det hjælper med at forbedre livet.

Behandling af angst kan være terapi eller medicin. Medicin som sertralin kan hjælpe. Det er vigtigt at fortsætte behandlingen for at undgå tilbagefald.

Diagnostiske værktøjer som HADS hjælper med at finde angst. De er gode til at skelne mellem angst og depression. Det er vigtigt for at hjælpe dem med angst.

Forståelse og behandling er nøgleordet. Det hjælper folk med angst til at leve bedre. Det er første skridt mod en bedre fremtid.

FAQ

Hvad er følelsesmæssige symptomer på angst?

Følelsesmæssige symptomer på angst inkluderer intense følelser som ængstelighed og nervøsitet. De kan også omfatte bekymring, dødsangst og panik. Disse følelser kan føre til katastrofetanker og undgåelsesadfærd.

Hvilke fysiske tegn på angst kan opleves?

Fysiske symptomer på angst kan være hjertebanken og åndenød. Andet kan være mundtørhed, muskelspændinger og uvirkelighedsfølelse. Disse kan også føre til koncentrationsproblemer.Over tid kan de forværre din generelle sundhed.

Hvordan føles et angstanfald?

Et angstanfald føles som en pludselig og overvældende oplevelse. Det kan medføre symptomer som hjertebanken og åndenød. Du kan også føle dig svedig og have en følelse af katastrofe eller dødsangst.

Hvilke symptomer på angst ses hos voksne?

Voksne kan opleve både fysiske og følelsesmæssige symptomer på angst. Disse kan variere meget fra person til person. De kan påvirke arbejde, sociale relationer og livstilfredshed.

Hvordan adskiller symptomer på angst sig mellem børn og unge?

Angst symptomer hos børn kan være unikke for deres alder. Hos unge kan de ligne dem hos voksne. Behandlingen skal være alderspassende og skræddersyet.

Hvilke diagnostiske værktøjer bruges til at evaluere angst?

Angst tests kan inkludere selvrapporterede skemaer og kliniske interviews. De hjælper behandlere med at skelne mellem forskellige typer af angst. Det hjælper også med at vælge den bedste behandling.

Hvordan behandles symptomerne på angst?

Behandling af angst involverer ofte terapi og medicin. Terapi kan være kognitiv adfærdsterapi og kropsterapi. Medicin kan bruges til at stabilisere humøret og lindre symptomer.

Hvordan kan man forebygge angst?

Forebyggelse af angst kan ske ved at ændre livsstil. Det kan inkludere motion, sund kost og god søvn. Stresshåndtering og tidlig intervention er også vigtige.

Kildelinks

 1. https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/angst – Angst
 2. https://www.psykiatrien.rm.dk/undersogelse-og-behandling/angst-hos-voksne/om-angst-hos-voksne/ – Om angst hos voksne
 3. https://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapi/psykiske-lidelser/angst – Angstsymptomer: Genkend tegnene på angst og få hjælp – Dansk Psykoterapeutforening
Scroll to Top